morten@simm.no

Referanser

VIKTIGSTE LEVERANSER PROSJEKT

Blant firmaets leveranser kan vi nevne følgende:

Aut0 23, tilbygg/rehabilitering
- Kunde: Auto 23
- Byggetidspunkt: 2011/2012
- Prosjektering og levering luftbehandlingsanlegg m/kjøling og SD-anlegg
- Luftmengde: 75.000 m3/h

Tranevågen ungdomsskole
- Kunde: Fjell kommune
- Rådgiver: Rambøll
- Byggetidspunkt: 2009/2010
- Levering luftbehandlingsanlegg
- Luftmengde: 62.000 m3/h

K52, byggetrinn 1, Bygg C
- Kunde: OBO AS
- Byggetidspunkt: 2008
- Rådgiver: Rambøll
- Levering luftbehandlingsanlegg med kjøling
- Luftmengde: 65.000 m3/h

Fjell kommune, Knappskog skule utbygging + ny flerbrukshall
- Kunde: Sartor Maskin
- Byggetidspunkt: 2007-2009
- Prosjektering og levering luftbehandlingsanlegg
- Luftmengde: 45.000 m3/h

Bergen Kommune, Øyjorden barnehage
- Kunde: Hordaland Bygg og Eiendom
- Byggetidspunkt: 2008
- Prosjektering og levering luftbehandlingsanlegg
- Luftmengde: 16.000 m3/h

Startside    Om oss    Tjenester    Referanser    Nyheter    Linker    Kontakt