Ren og riktig luftmengde!

SIMM AS er en selvstendig ventilasjonsentreprenør i Bergen.

Selskapet prosjekterer, leverer og installerer luftbehandlings- og klimatekniske løsninger til skoler, barnehager, yrkesbygg, bolig og industri.

Vi har en utstrakt servicevirksomhet og kan påta oss ansvaret for vedlikehold av ventilasjon, kjøling og automatikk i et bygg.
 
Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Noen referanser

Auto 23 - Tilbygg og rehabilitering

I perioden 2011/2012 sto SIMM AS for prosjektering og levering av luftbehandlingsanlegg med kjøling og SD-anlegg.
Luftmengde: 75.000m3

Hotel Terminus - Utskifting av aggregater i 4. og 7. etasje

I 2017 leverte og monterte vår serviceavdeling luftbehandlingsaggregat og SD-anlegg på hotellet.
Luftmengde: 31.000m3

Tranevågen ungdomsskole i Fjell kommune

Luftbehandlingsanlegg ble levert og montert i Tranevågen ungdomsskole som ble bygget i periden 2009 til 2010.
Luftmengde: 62.000m3

Tjenester