ServiceVi har en utstrakt servicevirksomhet og kan påta oss ansvaret for vedlikehold av ventilasjon, kjøling og automatikk i et bygg. På serviceavdelingen veileder og hjelper vi kunder med å holde strømregningen nede. Vi kan skifte ut energikrevende løsninger med nye kostnadsmessig fordelaktige utstyr og maskiner.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe med å skape gode og effektive løsninger!